งานเทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง

งานเทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง

  งานเทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2552 ณ ตลาดกลางการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยองเป็นจังหวัดหนึ่งแถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของไทย มีกะปิ…