รวมสถานที่จัดกิจกรรม “ตรุษจีน 2559”

รวมสถานที่จัดกิจกรรม “ตรุษจีน 2559”

ตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวเชื้อสายจีน เพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559