งานจุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีต ครั้งที่ 2

งานจุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีต ครั้งที่ 2

งานจุดตะเกียงเก่า เล่าเรื่องอดีต ครั้งที่ 2 วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 24.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   ——————————————————————————— ฟังเรื่องเก่า เล่าเรื่องอดีต ย้อนวิถีคนเมืองปราจีนบุรีในงานจุดตะเกียงเก่าเล่าเรื่องอดีต…