ยอดเยี่ยมไปเลยสำหรับ ฟอเรสต้า รีสอร์ท ปราณบุรี ได้รับรางวัล Green Accommodations.

ยอดเยี่ยมไปเลยสำหรับ ฟอเรสต้า รีสอร์ท ปราณบุรี ได้รับรางวัล Green Accommodations.

ฟอเรสต้า รีสอร์ทปราณบุรี มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการผ่านเกณฑ์มาตราฐานเป็น “สถานประกอบการที่พักสีเขียว”Green Accommodations.ในระดับ Silver class รางวัลนี้เป็นรางวัลที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ได้มอบให้ไว้ ณ วันที่ 21 เมษายน 2554เนื่องจาก…