สะพานไข่มุก จุดชมวิวสวยงาม

สะพานไข่มุก จุดชมวิวสวยงาม

สะพานอะกะชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) หรือ สะพานไข่มุก (Pearl Bridge) ในประเทศ ญี่ปุ่น เป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดในโลก ยาว 1,991 เมตร หรือ 6,532…