เที่ยวแบบสโลวไลฟ์ ณ ชุมชนลีเล็ด เที่ยวป่าชายเลน ทำขนม ชมหิ่งห้อย

เที่ยวแบบสโลวไลฟ์ ณ ชุมชนลีเล็ด เที่ยวป่าชายเลน ทำขนม ชมหิ่งห้อย

ขอพาไปท่องเที่ยวแบบสโลวไลฟ์ ณ ชุมชนลีเล็ด สัมผัสชีวิตชาวบ้าน นั่งเรือชมป่าชายเลน ชมหิ่งห้อย ทานอาหารใต้รสเข้มเผ็ดถึงใจ 2 วัน 1 คืนเราก็เที่ยวได้!