ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

งานใหญ่ปีนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแม่งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ม.ค.นี้ ที่ ถนนโยธี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แน่นอนกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ขนกันมาเพียบ…