อบจ.ตรัง เตรียมพัฒนา ถ้ำเจ้าไหม – ถ้ำเจ้าคุณ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

อบจ.ตรัง เตรียมพัฒนา ถ้ำเจ้าไหม – ถ้ำเจ้าคุณ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) เปิดเผยว่า อบจ.ตรัง มีนโยบายในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะให้สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเข้ามาท่องเที่ยว ที่สำคัญคือให้ท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล หรือหมู่บ้านต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ทางอบจ.ตรัง…