เปิดใช้แล้ว! “ทางเชื่อมแยกปทุมวัน” ด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ พร้อมเชิญชวนประกวดตั้งชื่อ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

เปิดใช้แล้ว! “ทางเชื่อมแยกปทุมวัน” ด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ พร้อมเชิญชวนประกวดตั้งชื่อ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรไปมา ด้วยแนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ซึ่งสามารถรองรับผู้คนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมไปถึงบุคคลทุพพลภาพ อีกทั้งเพื่อยกระดับเป็น Art District แห่งสำคัญของกรุงเทพมหานคร