Off Paris Seine โรงแรมลอยน้ำแห่งแรกของปารีส

Off Paris Seine โรงแรมลอยน้ำแห่งแรกของปารีส

OFF หรือ Off Paris Seine เป็นโรงแรมและบาร์ลอยน้ำแห่งแรกของปารีส เรือลำนี้จะลอยอยู่บน แม่น้ำแซน (Seine) หนึ่งในแม่น้ำสายหลัก สายสำคัญของประเทศฝรั่งเศส