เซ็นทารา ชานทะเล ที่พักสวย เงียบสงบ จ.ตราด

เซ็นทารา ชานทะเล ที่พักสวย เงียบสงบ จ.ตราด

ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าผลไม้ ของดีของจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด ระยอง จันทบุรี เป็นต้น ซึ่งถือว่า เป็นช่วงที่หลายๆ คน หรือหลายๆ ครอบครัว มักจะพากันไปเที่ยวหาซื้อผลไม้ พักผ่อน มักจะไปกัน…