Bamboo Hut กระท่อมเขาดิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

Bamboo Hut กระท่อมเขาดิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

การก่อสร้างทำจาก ไม้ไผ่ เกือบทั้งหลัง โดยที่มีการผสมผสาน การสร้างรูปแบบเป็นศิลปะไทยทรงดำ หรือลาวโซ่งผสมผสาน ศิลปะแบบมอญ ภายในตัวบ้าน มีความสวยงามและมีความละเอียดอ่อน ด้วยการใช้เปลือกไม้ไผ่สานผสมกลมกลืนอย่างลงตัว แสดงถึงความเป็นธรรมชาติของท้องถิ่น โดยเฉพาะธรรมชาติโดยรอบภายในบริเวณรีสอร์ท Bamboo Hut … กระท่อมเขาดิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี…