ธอส. ฉลอง 60 ปี เปิดโครงการประกวดถ่ายภาพ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.”

ธอส. ฉลอง 60 ปี เปิดโครงการประกวดถ่ายภาพ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.”

60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยน่าอยู่ เดินหน้าจัดกิจกรรม โครงการ “บ้านน่าอยู่ คูคลอง ใสสะอาดกับ ธอส.” ร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคมสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากมลพิษ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา…