เทศกาล ดูนกน้ำ ตามเส้นทางนกงู

เทศกาล ดูนกน้ำ ตามเส้นทางนกงู

เทศกาลดูนกน้ำ ตามเส้นทางนกงู ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2553 บริเวณ อ่างเก็บน้ำพระปรง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กิจกรรม      นำชมแหล่งขยายพันธุ์แล้วความเป็นอยู่ของนกอ้ายงั่ว (นกงู)…