เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินดันยอดนักท่องเที่ยวพุ่ง 10%

เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินดันยอดนักท่องเที่ยวพุ่ง 10%

เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินดันยอดนักท่องเที่ยวพุ่ง 10%     นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( สทท.) เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี…