งาน Amarin Book Fair ครั้งที่ 9

งาน Amarin Book Fair ครั้งที่ 9

       เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งการอ่าน เพลิดเพลินกับกิจกรรมและหนังสือน่าอ่าน ในงานAmarin Book Fair ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม…