รายการผีเสื้อเดินทาง พาไปพบกับมหัศจรรย์ธรรมชาติของ “น้ำตกไรน์ฟาลล์”

รายการผีเสื้อเดินทาง พาไปพบกับมหัศจรรย์ธรรมชาติของ “น้ำตกไรน์ฟาลล์”

คุณพิมพ์ลภัส พาชมความงามของน้ำตกไรน์ฟาลล์ Rheinfall – Europe’s biggest waterfall เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพสวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจ กับเสียงแรงน้ำกระทบโขดหิน ดังซู่ซ่า ในครี้งนี้ คุณพิมจะพาลงเรือสู่บริเวณกลางน้ำตก…