สมุยน้ำท่วมกระทบหนัก ท่องเที่ยวเสียรายได้ 250 ล.

สมุยน้ำท่วมกระทบหนัก ท่องเที่ยวเสียรายได้ 250 ล.

น้ำท่วมใต้กระทบสมุยหนัก ท่องเที่ยวเสียรายได้ 250 ล.   สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในเกิดขึ้นในภาคใต้ ได้มีการประเมินความเสียทางการท่องเที่ยวเบื้องต้นว่า จะสูญเสียโอกาสทางการท่องเที่ยวประมาณ 200 -250 ล้านบาท นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง 20…