10 เรื่องน่ารู้ในบรูไน (อาเซียน)

10 เรื่องน่ารู้ในบรูไน (อาเซียน)

10 เรื่องน่ารู้ในบรูไน ประเทศในสมาคมอาเซียน 1.เวลาที่ประเทศบรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 2.คุณสามารถใช้จ่ายด้วยเงินสกุลดอลลาร์บรูไนและดอลลาร์สิงคโปร์ 3.คุณสามารถเช่ารถขับได้จากสนามบิน ถนนดีจึงขับรถง่ายและน้ำมันที่บรูไนถูกมาก 4.คุณควรหยุดรถเพื่อให้คนข้ามทางม้าลายทุกครั้ง 5.ประเทศบรูไนมีความปลอดภัยสูงและสวัสดิการดีเยี่ยม 6.บางสถานที่จะปิดทำการวันศุกร์ เพราะถือเป็นวันศุกสิทธิ์ตามหลักศาสนาอิสลาม 7.การติดต่อธุรกิจกับบรูไน คุณไม่ควรพูดคุยเรื่องงานเพียงอย่างเดียวควรรู้จักสนิทสนมกันอย่างจิงใจด้วย…