ประกวดหนังสั้น ชิงรางวัลกว่า 300,000 บาท หัวข้อ “ลำปาง นครแห่งความสุข”

ประกวดหนังสั้น ชิงรางวัลกว่า 300,000 บาท หัวข้อ “ลำปาง นครแห่งความสุข”

ประกวดหนังสั้นชิงรางวัลกว่า 300,000 บาท คุณสมบัติผู้เข้าประกวด การสมัคร ขอบเขตและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด