ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็นประเพณีขอฝนของชาวอีสานมาแต่โบราณที่สืบต่อกันมาทุกปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี บุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป นิยมจัดประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้านในเดือน 6 บุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่มีความสนุกสนานและยิ่งใหญ่ของจังหวัดทางภาคอีสาน ทั้ง “บั้งไฟตะไลล้าน” และ “บั้งไฟแสน” ที่ถือกำเนิดมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวท้องถิ่นภาคอีสาน ทีทำสืบทอดและพัฒนาต่อกันมา ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน…