ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดจัดงาน วันที่  12 – 14 เมษายน 2552 พื้นที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณโดยรอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมในงาน แต่งกายแบบไทยเข้าวัด ทำบุญตักบาตร อุทิศเป็นพุทธบูชา สรงน้ำพระศักดิ์สิทธิ์…