ปอมเปอี เมืองมรณะ ดินแดนที่สาบสูญ…

ปอมเปอี เมืองมรณะ ดินแดนที่สาบสูญ…

ปอมเปอี อดีตเมืองอาณาจักรโรมัน แคว้นกัมปาเนีย ประเทศอิตาลี ที่ในอดีตปอมเปอีแห่งนี้ บางส่วนถูกทำลายและถูกฝังโดยเถ้าและหินจากภูเขาไฟหนา 4 ถึง 6 เมตร สาเหตุจากภูเขาไฟวิสุเวียสปะทุครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 79 ปอมเปอี เมืองมรณะ…