เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.อุทัยธานี

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.อุทัยธานี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดอุทัยธานี จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สถานที่มงคลของจังหวัด (1) ศาลหลักเมืองจังหวัด…

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สมุทรปราการ

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สมุทรปราการ

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88…

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สมุทรสาคร

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สมุทรสาคร

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดสมุทรสาคร

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นครปฐม

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นครปฐม

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดนครปฐม

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ปทุมธานี

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ปทุมธานี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดปทุมธานี  

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สมุทรสงคราม

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สมุทรสงคราม

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดสมุทรสงคราม  

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นนทบุรี

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นนทบุรี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดนนทบุรี ออกจากศาลากลางจังหวัด – ผ่านศาลหลักเมือง – ซ้ายออกถนนรัตนาธิเบศร์…

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ฉะเชิงเทรา

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ฉะเชิงเทรา

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดฉะเชิงเทรา เส้นทางจักรยาน “สิริมงคลของจังหวัด” Bike for Dad…

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ชลบุรี

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ชลบุรี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดชลบุรี

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พังงา

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พังงา

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พังงา Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ ” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา…

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.อยุธยา

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.อยุธยา

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดอยุธยา กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม 2 – 10 พ.ย.…

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ราชบุรี

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ราชบุรี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดราชบุรี  

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สุพรรณบุรี

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สุพรรณบุรี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดสุพรรณบุรี  

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นครนายก

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นครนายก

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดนครนายก จุดที่ 1 สี่แยกช้าง ถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข…