ไปพิชิตยอดเขาความสุข ปูตูคูซิ ที่ เปรู

ไปพิชิตยอดเขาความสุข ปูตูคูซิ ที่ เปรู

มาชูปิกชู และ ปูตูคูชิ สำเนียงใกล้เคียงกัน ยังเป็นสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงกัน และทั้งคู่อยู่ที่เปรูเช่นเดียวกันอีกด้วย แต่ “มาชูปิกชู คือชื่อเมือง ปูตูคูชิ คือชื่อของภูเขา” ไปพิชิตยอดเขาความสุข ปูตูคูซิ ที่ เปรู…