พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค    กำหนดการจัดงาน: วันงานพระราชพิธีฯ: วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ วันซ้อมใหญ่ จำนวน ๒ วัน : วันพฤหัสบดีที่…