ประเพณีอัฐมีบูชา

ประเพณีอัฐมีบูชา

  ประเพณีอัฐมีบูชา 28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2553 ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย…