วังสวนกุหลาบ โกเลสตาน ประเทศอิหร่าน

วังสวนกุหลาบ โกเลสตาน ประเทศอิหร่าน

พระราชวัง โกเลสตาน (Golestan Palace) หรือ วังสวนกุหลาบ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 ในยุคสมัยของกษัตริย์คาจาร์ ( Qajar) เพื่อใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ซึ่งเป็นพระราชวังมีความกว้างขวางใหญ่โต…