งานนมัสการองค์ พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2556

งานนมัสการองค์ พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2556

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดงาน งานนมัสการองค์ พระสมุทรเจดีย์ และงานกาชาด จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2556 12 วัน 12 คืน ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม…