เตรียมไปดู เทศกาลพลุนานาชาติ เมืองพัทยา 2561

เตรียมไปดู เทศกาลพลุนานาชาติ เมืองพัทยา 2561

เทศกาลพลุนานาชาติ เมืองพัทยา 2561 (Pattaya International Fireworks Festival 2018) กลับมาแล้ว ชมความสวยงามของพลุจากนานาประเทศ ที่จัดแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

เชิญชมการจุด พลุนานาชาติ ที่ใหญ่ ที่สุดในเมืองพัทยา

เชิญชมการจุด พลุนานาชาติ ที่ใหญ่ ที่สุดในเมืองพัทยา

ไม่นานเกินรอ เชิญชมการจุด พลุนานาชาติ ที่ใหญ่ ที่สุดในเมืองพัทยา เมืองพัทยาได้กำหนดจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติ PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2013 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 29 –…