พาสปอร์ตญี่ปุ่น ขึ้นแท่น หนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

พาสปอร์ตญี่ปุ่น ขึ้นแท่น หนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

พาสปอร์ตญี่ปุ่น ครองแชมป์ ประเทศที่มีหนังสือเดินทางทรงอิทธิพลที่สุดในโลก เข้าออกประเทศใดๆ โดยไม่ต้องทำวีซ่ามากถึง 189  ประเทศ เบียดเยอรมนี แชมป์เก่า ตกไปอยู่อันดับ 2