ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู

ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู

เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! @พิพิธบางลำพู กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557 ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ บนถนนพระอาทิตย์ ชวนสัมผัสสีสันวันวานแห่งย่านบางลำพู