พิพิธภัณฑ์วัดเกต พื้นที่ศรัทธาแห่งความทรงจำริมลำน้ำปิง ชุมชนแห่งอดีตก้าวข้ามกลิ่นอายสู่ยุคปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์วัดเกต พื้นที่ศรัทธาแห่งความทรงจำริมลำน้ำปิง ชุมชนแห่งอดีตก้าวข้ามกลิ่นอายสู่ยุคปัจจุบัน

Travel Mthai จะพาขึ้นเหนือเยี่ยมชมเมืองวัฒนธรรม หลบหลี้จากฝุ่นควัน ไปอิงแอบไอหมอกแห่งเมืองเชียงใหม่ จากการเดินทางจากกรุงเทพฯ เมืองแห่งสีสันกับนิยาม “มหานครไม่เคยหลับไหล” มุ่งหน้าสู่เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม กับวิถีชีวิตที่มีวิถีเรียบง่ายและยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และกลิ่นอายของชาวล้านนา ซึ่งแม้กาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่ แต่ก็ยังมีสถานที่ที่ยังคงบ่งบอกเรื่องราวของความเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิง “ชุมชนวัดเกตุ” หรือ พิพิธภัณฑ์วัดเกต “ชุมชนวัดเกต”…