นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์รวมเรื่องราวในรัชสมัย ร.๑-ร.๙ ที่ทันสมัยที่สุด!

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์รวมเรื่องราวในรัชสมัย ร.๑-ร.๙ ที่ทันสมัยที่สุด!

จริงๆ แล้ว เรามี “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ซึ่งเป็นส่วนที่ดูแลโดย “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ซึ่งทาง MThai เองได้นำเสนอ และรีวิวเรื่องนี้ มาแล้ว ทั้งหมด 3 ตอน