The Rock ร้านอาหารบนโขดหิน

The Rock ร้านอาหารบนโขดหิน

บางครั้งธรรมชาติก็ต้องถูกปรุงแต่งบ้าง จึงจะสะกิดหลังให้เหลียวมองกันอย่างพินิจ “โขดหิน” กลางทะเล หากมีเยอะ ความสวยงามก็จำเจ แต่พอเนรมิตเป็น “ร้านกลางทะเล” แล้ว ดึงดูดสายตามิใช่น้อย The Rock ร้านอาหารบนโขดหิน The Rockหรือ…

เที่ยวเมืองไทย…สบายกระเป๋า ครั้งที่ 2 กอดเมืองไทย ให้หายเหนื่อย

เที่ยวเมืองไทย…สบายกระเป๋า ครั้งที่ 2 กอดเมืองไทย ให้หายเหนื่อย

เที่ยวเมืองไทย…สบายกระเป๋า ครั้งที่ 2 กอดเมืองไทย ให้หายเหนื่อย   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน/ADT) จัดงานส่งเสริมการขายสินค้าท่องเที่ยวในประเทศ  กระตุ้นให้เกิดการเดินทางในปี 2553 ด้วยการจัดงาน  “เที่ยวเมืองไทย…สบายกระเป๋า ครั้งที่…