All About Arts

All About Arts

                 All About Arts สืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน 23-25 เมษายน 2553  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ ตลาดเก่า 119 ปี…

Vic Hua Hin ขอเชิญชม…สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย

Vic Hua Hin ขอเชิญชม…สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย

  Vic Hua Hin ขอเชิญชม…สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย          การแสดงลิเก เป็นการแสดงพื้นบ้านแต่โบราณ ที่ถูกสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่เราสามารถหาชมได้ แต่เนื่องจากสื่อต่างๆ มีมากขึ้นจึงทำให้การแสดงละครลิเกเริ่มลดน้อยถอยลง…