ประโยคพื้นฐาน ภาษาลาว รู้ไว้ไม่เสียหลาย

ประโยคพื้นฐาน ภาษาลาว รู้ไว้ไม่เสียหลาย

ภาษาลาว , ประตูสู่เออีซี เครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ้านในอาเซียนคือ “ภาษา” คนไทยจึงควรเริ่มทำความรู้จักกับภาษาอื่นๆ ของเพื่อนร่วมประชาคมเอาไว้แต่เนิ่นๆ ภาษาที่น่าจะใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุด คือ ภาษาลาว ทำให้สื่อสารกันได้ง่ายกว่าประเทศอื่น โดยเฉพาะกับคนอีสาน ภาษาลาวนั้นมีทั้งหมด 6 สำเนียงใหญ่ๆ ได้แก่…