ประโยคพื้นฐาน ภาษาลาว รู้ไว้ไม่เสียหลาย

ประโยคพื้นฐาน ภาษาลาว รู้ไว้ไม่เสียหลาย

คำทักทาย ได้แก่ ซำบายดี-(สวัสดี) ขอบใจ-(ขอบคุณ) ขอบใจหลายๆ-(ขอบคุณมาก) บ่เปนหยัง-(ไม่เป็นไร) ขอโทด-(ขอโทษ) ขอให้เข้มแข็ง-(ขอให้มีสุขภาพดี) ขอให้มั่นยืน-(ขอให้อายุยืน)