มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ไฮไลท์เดือนกรกฎาคม ของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ขอเอาใจคนรักสุขภาพ กับ มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7-26 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-19.00 น