มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 ครั้งที่ 2

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 ครั้งที่ 2

ตอนรับฤดูหนาวนี้แน่นอนว่าทุกคนต่างต้องคิดถึงอากาศ ทางภาคเหนือที่เป็นฤดูที่น่าเที่ยวที่สุดในประเทศไทย เพราะทางภาคเหนือจะประกอบไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวนาๆ ชนิด ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 20…