มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 24

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 24

วันที่ 7 – 8  มีนาคม 2552ณ บริเวณสนามสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา กิจกรรมหลัก – การประกวดนกเขาชวา ประเภทเสียงหลัก ประเภทเสียงกลาง ประเภทเสียงใหญ่ ประเภทรวมเสียง และประเภทดาวรุ่ง…