ชิมช้อปที่งาน”มะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก”

ชิมช้อปที่งาน”มะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก”

ชิมช้อปที่งาน”มะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก” .        นครนายกจัดงาน “งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก” ขึ้น ในวันที่ 11 – 20 มีนาคม…