คนไทยเข้าฟรี! อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ 28 ก.ค. 62

คนไทยเข้าฟรี! อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ 28 ก.ค. 62

28 กรกฎาคม 2562 นี้ คนไทยเข้าฟรี! อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร