เหลือแต่โคลน!! คลองเมืองเวนิส แห้งสนิท เรือกอนโดลาหยุดวิ่ง

เหลือแต่โคลน!! คลองเมืองเวนิส แห้งสนิท เรือกอนโดลาหยุดวิ่ง

คลองเมืองเวนิส หรือชื่อเต็มๆ ว่า แกรนด์คาแนล (Grand Canal) สัญลักษณ์แห่งเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือกอนโดล่า ชมความงดงามของบ้านเรือนที่ปลูกลัดเลาะตามสายน้ำ

รายการผีเสื้อเดินทาง พาไป ล่องเรือเวนิส และชมความงานศิลปกรรม ในวันเสาร์ที่ 8 ก.พ.นี้

รายการผีเสื้อเดินทาง พาไป ล่องเรือเวนิส และชมความงานศิลปกรรม ในวันเสาร์ที่ 8 ก.พ.นี้

คุณพิมพ์ลภัส ข้ามเกาะเวนิส (Venice) อิตาลี เมืองที่ใช้เรือเป็นพาหนะ เวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก เกาะนี้ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก รายการผีเสื้อเดินทาง พาไป ล่องเรือเวนิส และชมความงานศิลปกรรม…