มหัศจรรย์งานศิลป์  ดินแดนแห่งความสุข “วังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย”

มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข “วังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย”

 มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข“วังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย” สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา จัดงานสีสันแห่งความสุข “Wangnamkeaw Flora Fantasia”วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุขในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2553–…