ทัวร์นรก ตกสวรรค์ สัจธรรมบนพื้นดิน ณ วัดป่าหลักร้อย

ทัวร์นรก ตกสวรรค์ สัจธรรมบนพื้นดิน ณ วัดป่าหลักร้อย

หลายครั้ง ที่เรามักจะตั้งคำถามกับตัวเอง ในยามที่เหนื่อยล้าจากสังคมที่วุ่นวาย ว่าทำไมมนุษย์เราสมัยนี้ ถึงไม่เกรงกลัวในการทำชั่ว ไม่ละอายแก่ใจตัวที่จะทำบาป หนำซ้ำจิตใจยังหยาบช้า และเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นทุกวัน จะเป็นเพราะว่า ชาวไทยเราสมัยนี้ห่างไกลวัดมากกว่าสมัยก่อนคงไม่น่าใช่ เพราะจำนวนคนเข้าวัดนั้นไม่ได้ลดลง แต่จุดประสงค์นั้นเปลี่ยนไปจากการฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เจริญสติและถือศีลภาวนา ไปเป็นพุทธพาณิชย์ซื้อขายศรัทธาแลกกับความเชื่อและความงมงาย…