ฟิลิปส์ส่องสว่าง สืบสานมรดกไทย เชิดชูมรดกทางวัฒนธรรม พระธาตุเมืองคอน

ฟิลิปส์ส่องสว่าง สืบสานมรดกไทย เชิดชูมรดกทางวัฒนธรรม พระธาตุเมืองคอน

นครศรีธรรมราช – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนไทย หนึ่งในความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ ที่สะท้อนความงามทางศิลปะอันโดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์สืบทอดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวไทย มีจุดศูนย์กลางคือ “พระบรมธาตุ” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “…