สีสันงานฉลอง เทศกาลตรุษจีน 2018 ทั่วโลก

สีสันงานฉลอง เทศกาลตรุษจีน 2018 ทั่วโลก

เทศกาลตรุษจีน เริ่มขึ้นแล้วและคึกคักมาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกทั้งเอเชียและยุโรปจะมีการประดับโคมไฟสีแดง ควบคู่ไปกับโคมไฟหลากสีสัน