งานวันพ่อ 2555

งานวันพ่อ 2555

ขอเชิญร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555