มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 15 (Book Expo Thailand 2010)

มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 15 (Book Expo Thailand 2010)

  มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 15 (Book Expo Thailand 2010) สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดงานหนังสือระดับชาติ บุ๊คเอ็กซ์โปไทยแลนด์ 2010 ในแนวคิดอ่านไทย คิดไท เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยจากการอ่าน…