Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ 5

Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ 5

Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด อยู่เย็น เป็นสุข ให้สงกรานต์นี้ดีงาม อยู่ที่ไหนก็มีสุข

รวม สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ ในกรุงเทพ 2562

รวม สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ ในกรุงเทพ 2562

ชี้พิกัด สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ ในกรุงเทพ 2562 เปลี่ยนวันหยุดอันแสนอบอ้าว ให้เย็นชุ่มฉ่ำสบายกายสบายใจ ด้วยสายน้ำที่สาดมาจากทุกทิศทุกทาง

“สงกรานต์ ณ โครงการ ล้ง 1919” ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

“สงกรานต์ ณ โครงการ ล้ง 1919” ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

“ล้ง 1919” ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย – จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมสืบสานประเพณีในแบบฉบับไทย จัดสงกรานต์ครั้งแรกของล้งขึ้นกับงาน “SONGKRAN @ LHONG 1919”